Veiligheid & Energie

Energie opwekking en opslag zijn, naast energie verbruik, de werkgebieden waarop Texis actief is. Opwekking o.a. met zonne­panelen, levert onafhankelijk­heid van fossiele brandstoffen waaronder gas en olie. Het opslaan van energie biedt de gebruiker de mogelijkheid om de afhankelijk­heid van zon en wind te verminderen. Het energie verbruik kan in sterke mate verminderd worden door toepassing van passende technieken zoals, soft starters, led-verlichting enz.

Texis maakt deel uit van een consortium van bedrijven die in samenwerking met TNO de solar mobility hub ontwikkeld heeft. Mobiliteit en duurzame energie­opwekking gaan hier hand in hand. De energie opslag is hierbij een belangrijk aandachtspunt. In nauwe samenwerking met TNO heeft Texis via dit innovatieve project de kennis opgedaan die toepasbaar is in talloze andere toepassingen.

Zonnepanelen Energie

Diensten energie

Energiebesparing

Door samen te werken met gemeenten, woningcorporaties en burgerinitiatieven op lokaal niveau zet Texis haar kennis en expertise in voor vele energiebesparende initiatieven.

Energie­opwekking

Gedegen kennis van energieopwekking en -opslag van energie zijn van groot belang voor het effectief bereiken van energiebesparingen en het gebruik van elektrische mobiliteit.

Elektrische Mobiliteit

Het toepassen van elektrische mobiliteit zorgt voor minder gebruik van fossiele brandstoffen en vermindering van CO2.

Project energie

E-bike, fietsen op zonne-energie

PROJECT: Energie

Fietsen op de zon

Samen met enkele partners heeft Texis BV haar expertise ingezet bij de realisatie van een duurzaam mobiliteitsconcept: de Solar Mobility Hub.

Interesse in een van onze diensten? Neem contact met ons op!

Texis ontwikkeld energieneutrale en veilige omgevingen voor maatschappelijke bewuste en voorwaarts denkende ondernemingen.

New Business

Twan Jochijms

Directeur

Onze partners